Διοικητικό Συμβούλιο

 

Λουρίδα Ιωάννα  Πρόεδρος
Παντελή Ελένη  Αντιπρόεδρος
Βαρουξή Αθανασία  Γραμματέας
Σκανδάλη Μαρία Ταμίας
Παρρά Ιωάννα  Μέλος
Μπριντζίκη Διονυσία  Μέλος
Λουρίδα Πηνελόπη  Μέλος